VIETNAMESE

giá cả phải chăng

giá phải chăng, giá hợp lý, giá cả hợp lý

ENGLISH

reasonable price

  

NOUN

/ˈrizənəbəl praɪs/

fair price

Giá cả phải chăng là mức giá được xác định phù hợp với giá thị trường.

Ví dụ

1.

Chất lượng tốt và giá cả phải chăng luôn là ưu đãi bất biến của chúng tôi dành cho khách hàng.

Good quality and reasonable price are always our invariable preferences for customers.

2.

Bạn tôi biết nơi nào có thể chọn cho bạn một chiếc xe cũ tốt với giá cả phải chăng.

My friend knows where he can pick up a good used car for you at a reasonable price.

Ghi chú

Một số collocations với price:
- giá (cả) cao, giá (cả) đắt đỏ: high price
- giá (cả) phải chăng: resonable price
- giá (cả) hợp lý: fair price
- giá (cả) hấp dẫn: attractive price
- giá (cả) cạnh tranh: competitive price