VIETNAMESE

tâm thần phân liệt

ENGLISH

schizophrenia

  

NOUN

/ˌskɪtsəˈfriniə/

Tâm thần phân liệt là một bệnh loạn thần nặng, làm cho người bệnh dần dần tách khỏi cuộc sống bên ngoài, có những hành vi, ý nghĩ dị kỳ, khó hiểu.

Ví dụ

1.

Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh tâm thần phân liệt làm người bệnh nghe thấy một giọng nói tưởng tượng.

One of the most common symptoms of schizophrenia is hearing imaginary voices.

2.

Một số người sinh ra đã có khuynh hướng mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Some people are born with a predisposition to schizophrenia.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh liên quan đến một số bệnh tâm thần (mental illness) nha!
- schizophrenia (tâm thần phân liệt)
- paranoid (hoang tưởng)
- psychosis (loạn thần)
- dementia praecox (chứng mất trí nhớ)
- delirium (mê sảng)