VIETNAMESE

con tu hài

con ốc vòi voi

ENGLISH

snout otter clam

  

NOUN

/snaʊt ˈɑtər klæm/

Tu hài là một loài động vật thân mềm 2 mảnh giống ốc vòi voi. Tu hài là một loài ốc có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với các loài động vật 2 mảnh vỏ khác.

Ví dụ

1.

Con tu hài là loài có hai mảnh vỏ xuất hiện ở Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Úc và Việt Nam.

Snout otter clam is a bivalve that occurs in the Philippines, Thailand, China, Australia and Vietnam.

2.

Con tu hài sống trong môi trường nước mặn, rải rác trên các bãi đá ngầm và thềm cát ở những vùng biển ấm.

The snout otter clam lives in saltwater habitats, scattered on reefs and sandy shelves in warm seas.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về các loại ốc (snail) ttrong tiếng anh nha!
- sweet snail: ốc hương
- Pacific razor clam: ốc móng tay
- apple snail: ốc bươu
- tomlin fraumeni: ốc cà na