VIETNAMESE

chống ồn

ENGLISH

noise-cancelling

  

NOUN

/nɔɪz-ˈkænsəlɪŋ/

Chống ồn là việc sử dụng phương pháp để không phải nghe những âm thanh to và khó chịu.

Ví dụ

1.

Tai nghe chống ồn giám sát âm thanh xung quanh bạn, ngăn tiếng ồn không mong muốn truyền đến tai bạn.

Noise-cancelling headphones monitor the sound around you, preventing the unwanted noise from ever reaching your ears.

2.

Tai nghe chống ồn là tai nghe làm giảm âm thanh xung quanh không mong muốn bằng cách sử dụng tính năng kiểm soát tiếng ồn chủ động.

Noise-cancelling headphones are headphones that reduce unwanted ambient sounds using active noise control.

Ghi chú

Cùng phân biệt noise-cancellingnoise isolating:
- Tai nghe cách âm (noise isolating) là khả năng chống ồn bị động. Việc chống ồn này cơ bản là nhờ vào khả năng che kín của tai nghe đối với tai người dùng, che càng kín thì cách âm càng tốt.
- Tai nghe chống ồn (noise-cancelling) là khả năng chống ồn chủ động. Cơ chế hoạt động của các mẫu tai nghe này là nhờ vào các micro để thu âm các âm thanh từ môi trường bên ngoài, sau đó dùng các bộ xử lý kỹ thuật số để tạo ra các sóng âm ngược pha nhằm triệt tiêu tiếng ồn đó.