VIETNAMESE

giá rẻ

giá bình dân

ENGLISH

cheap price

  

NOUN

/ʧip praɪs/

low price

Giá rẻ là một cụm từ đề cập đến một đối tượng hoặc dịch vụ có giá thấp hơn hoặc rẻ hơn bình thường.

Ví dụ

1.

Bạn rất có thể sẽ nhận được giá rẻ vào buổi chiều nếu chưa đạt được chỉ tiêu.

You are most likely to get cheap prices in the afternoon if targets haven't been met.

2.

Anh ta sẵn sàng bán căn nhà của mình với giá rẻ vì anh ta đang chuyển ra nước ngoài sinh sống.

He is willing to sell his house for a cheap price because he's moving abroad.

Ghi chú

Một số collocations với price:
- giá (cả) cao, giá (cả) đắt đỏ: high price
- giá (cả) phải chăng: resonable price
- giá (cả) hợp lý: fair price
- giá (cả) hấp dẫn: attractive price
- giá (cả) cạnh tranh: competitive price