VIETNAMESE

gạch chịu lửa

ENGLISH

refractory brick

  

NOUN

/rəˈfræktəri brɪk/

fire brick

Gạch chịu lửa được hiểu đơn giản nhất là loại gạch có khả năng chịu được lửa ở nhiệt độ cao.

Ví dụ

1.

Các tính chất của gạch chịu lửa và gạch cách nhiệt cho bếp nóng sẽ được mô tả trong bài diễn thuyết.

The properties of refractory brick and thermal insulating brick for hot stove will be described in the talk.

2.

Thông thường gạch chịu lửa thường được nung ở 1200 – 1300 độ C.

Normally, refractory bricks are usually fired at 1200 - 1300 degrees Celsius.

Ghi chú

Các loại gạch khác nè!
- gạch bông: cement tile
- gạch chịu lửa: refractory brick
- gạch đặc: solid brick
- gạch không nung: fly ash brick
- gạch ống: hollow brick