DOL Dictionary

Danh sách từ mới nhất

11006:

hưu trí

11021:

cử tri

11030:

bí thư

11065:

mã vùng

11070:

dân sự

11110:

rủi ro

11113:

rơi

11114:

roi

11116:

rõ rệt

11117:

rõ ràng

11118:

rọ bơm

11120:

rẻ

11125:

rất ít

11127:

rà soát

11128:

ra lệnh

11141:

quỹ

11145:

quy mô

11162:

quy chế

11163:

quy cách

11168:

quẫy

11206:

qua mặt

11208:

qua đó

11209:

qua đêm

11227:

phụ

11241:

phốt

11356:

phía sau

11361:

phí

11377:

lộ phí

11408:

tờ rơi

11426:

phần 1

11427:

phạm vi

11430:

phải

11431:

phai màu

11433:

phá dỡ

11434:

phá bỏ

11437:

ông già

11443:

ở trên

11444:

ô

11445:

ở đó

11446:

nộp

11455:

nối

11457:

nội quy

11460:

nói quá

11471:

nợ

11486:

như ý

11490:

nhưng

11492:

như sau

11497:

nhòe

11498:

nhỏ

11499:

nhờ có

11500:

nhỏ bé

11502:

nhiều

11515:

nhanh

11527:

nhận

11528:

nhãn

11547:

nhầm

11552:

nhà in

11577:

nguy cơ

11631:

ngược

11633:

ngư lôi

11635:

ngoài

11638:

ngoài ra

11647:

nghĩa

11668:

ngay khi

11696:

ngạch

11698:

nêu ra

11703:

nẹp áo

11704:

nên

11705:

nắp

11708:

nặng

11724:

mượn

11725:

mũi tên

11730:

mục

11736:

mua

11737:

mua lại

11739:

mua bán

11749:

một khi

11750:

một ít

11755:

móp

11756:

móp méo

11758:

mỏng

11762:

mòn

11768:

mới

11774:

mỗi khi

11778:

mọc

11779:

mốc

11781:

mô tơ

11783:

mô tả

11790:

mô hình

11793:

mở bán

11798:

mì xào

11799:

méo mó

11804:

méc

11805:

mẻ

11811:

vi tính

11815:

máy

11820:

máy san

11835:

máy móc

11836:

máy may

11837:

máy mài

11838:

may mặc

11846:

máy hàn

11851:

may đồ

11857:

máy cày

11864:

máy bay

11866:

máy ATM

11870:

mẫu mã

11873:

mất

11874:

mặt sau

11876:

mật mã

11890:

mang về

11891:

mạng

11892:

mảng

11898:

mãi mãi

11903:

mặc

11909:

ma túy

11910:

mặc dù

11915:

mã hóa

11916:

mã hàng

11924:

lý do

11939:

lương

11958:

luồn

11977:

lọc

11986:

lỗ

11988:

lũy kế

11989:

lô hàng

11994:

lính

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background