VIETNAMESE

bản vẽ thiết kế

bản vẽ thi công

ENGLISH

construction drawing

  

NOUN

/kənˈstrʌkʃən ˈdrɔɪŋ/

Bản vẽ thiết kế (thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công) là bản vẽ biểu diễn hình dáng, cấu tạo, mô hình của công trình phục vụ cho việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình.

Ví dụ

1.

Bản vẽ thiết kế phải được hoàn thành trước thứ Sáu và sau đó chúng ta sẽ bàn bạc thêm về nó với khách hàng của chúng ta.

The construction drawing must be finished before Friday and then we will further discuss it with our client.

2.

Bản vẽ thiết kế cung cấp các bản vẽ chi tiết và được đo đạc chính xác của một thiết kế và các bộ phận của nó, để hướng dẫn nhà thầu xây dựng.

Construction drawings provide accurately measured and detailed drawings of a design, and its parts, to guide the contractor in its construction.

Ghi chú

Cùng học về tên các loại bản vẽ khác trong thi công nha!
- bản vẽ sơ phác: sketch
- bản vẽ ý tưởng: concept drawing
- bản vẽ thiết kế: construction drawing
- bản vẽ triển khai thi công: shop drawing
- bản vẽ kết cấu: structural drawing
- bản vẽ hoàn công: as-built drawing
- bản vẽ mặt bằng: site plan
- bản vẽ cơ điện: M&E drawing
- bản vẽ mặt bằng đứng: elevation drawing