VIETNAMESE

hàng phi mậu dịch

ENGLISH

non-commercial goods

  

NOUN

/nɑn-kəˈmɜrʃəl gʊdz/

Hàng phi mậu dịch là hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Ví dụ

1.

Hàng phi mậu dịch sẽ không phải chịu bất kỳ một chi phí nào khi mang về sử dụng.

Non-commercial goods will not incur any costs when brought back to use.

2.

Hàng phi mậu dịch sẽ không được phép bán và cũng không được khấu trừ thuế.

Non-commercial goods will not be allowed to be sold and will not be tax deductible.

Ghi chú

Hàng phi mậu dịch (non-commercial goods) là hàng hoá xuất khẩu (exported), nhập khẩu (exported) không nhằm mục đích thương mại (non-commercial purposes).