VIETNAMESE

gỗ công nghiệp

ENGLISH

wood-based panel

  

NOUN

/ɪnˈdʌstriəl wʊd/

Gỗ công nghiệp là loại gỗ sử dụng keo hay hóa chất kết hợp với gỗ vụn để làm ra tấm gỗ.

Ví dụ

1.

Gỗ công nghiệp là một thuật ngữ chung để chỉ nhiều loại sản phẩm ván khác nhau, có nhiều đặc tính kỹ thuật ấn tượng.

Wood-based panels are a general term for a variety of different board products, which have an impressive range of engineering properties.

2.

Gỗ công nghiệp được sản xuất bằng cách băm nhỏ gỗ hoặc nguyên liệu thô tương tự và sau đó lắp ráp thành sản phẩm cuối cùng dạng tấm.

Wood-based panels are produced by chipping wood or similar raw material and then assembling it into a panel-shaped end product.

Ghi chú

Cùng học thêm 2 loại gỗ công nghiệp được dùng rộng rãi nhé!
- plywood: gỗ dán
- laminated wood: gỗ ghép