VIETNAMESE

học mà chơi chơi mà học

ENGLISH

play-based learning

  

NOUN

/pleɪ-beɪst ˈlɜrnɪŋ/

Học mà chơi chơi mà học là tận dụng bản năng tò mò và thích khám phá của trẻ em để đưa trẻ vào một thế giới mà trẻ có thể tiếp thu được kiến thức.

Ví dụ

1.

Phương pháp học mà chơi chơi mà học thường được áp dụng cho trẻ mầm non và mẫu giáo.

The method of play-based learning is often applied to preschool and kindergarten children.

2.

Phương pháp học mà chơi chơi mà học tạo cảm giác tò mò để tìm hiểu.

The method of play-based learning creates a sense of curiosity to learn.

Ghi chú

Một số hình thức học tập phổ biến:
- project-based learning (học qua dự án)
- montessori (phương pháp montessori)
- flipped classroom (lớp học đảo ngược)
- cooperative learning (học tập hợp tác)