VIETNAMESE

tiền lệ

ENGLISH

precedent

  

NOUN

/ˈprɛsɪdənt/

Tiền lệ là việc đã xảy ra và đã được giải quyết, dùng làm dẫn chứng cho những việc tương tự về sau.

Ví dụ

1.

Đã có những tiền lệ đáng kể cho việc sử dụng phương tiện tương tác trong đào tạo.

There are substantial precedents for using interactive media in training.

2.

Tiền lệ lịch sử cho thấy các quán rượu đã đổi tên trong nhiều năm, thường là vì những lý do chính đáng.

Historical precedent shows pubs have changed their names through the years, usually for good reasons.

Ghi chú

Cùng phân biệt precedence precedent nha!
- Tiền lệ (precedent) là việc đã xảy ra và đã được giải quyết, dùng làm dẫn chứng cho những việc tương tự về sau.
- Sự ưu tiên (precedence) có ý nghĩa liên quan đến thứ hạng và mức độ ưu tiên.