VIETNAMESE

thước lái

ENGLISH

steering system

  

NOUN

/ˈstɪrɪŋ ˈsɪstəm/

Thước lái là hệ thống kết nối vô lăng với bánh trước của xe ô tô.

Ví dụ

1.

Thước lái ô tô có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của hành khách trên xe.

The car steering system has a direct impact on the safety of the passengers on the vehicle.

2.

Người dùng nên mang xe đến các garage sửa chữa uy tín để cân chỉnh thước lái định kỳ sau khoảng 6-12 tháng hoặc 10.000 km vận hành.

Users should bring the car to a reputable repair garage to calibrate the steering system periodically after about 6-12 months or 10,000 km of operation.

Ghi chú

Một số các bộ phận xe ô tô:
- đồng hồ đo tốc độ: speedometer
- vô lăng: steering wheel
- còi: horn
- lỗ thông hơi: vent
- hệ thống điều hướng: navigation system
- ghế ngồi: seat