VIETNAMESE

cần phải

ENGLISH

need (to)

  

NOUN

/nid tu/

"Cần phải" được sử dụng để nói rằng ai đó nên hoặc phải làm điều gì đó.

Ví dụ

1.

Anh ấy cần phải giảm cân.

He needs to lose some weight.

2.

Cần phải có sự cố gắng nhiều hơn nữa từ mọi người.

There needs to be more effort from everyone.

Ghi chú

Phân biệt một số động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh:
- must: diễn tả sự bắt buộc phải làm gì đó
- ought to: chủ yếu được sử dụng khi nói về nghĩa vụ hoặc bổn phận đạo đức nên làm (formal)
- should: đề cập đến nhiệm vụ và trách nhiệm của một người, cũng biểu thị điều tốt nhất nên làm tại thời điểm
- need to: được sử dụng cho các nghĩa vụ quan trọng, yếu hơn một chút so với ‘must’ nhưng mạnh hơn ‘have to’.