VIETNAMESE

tối đa

ENGLISH

maximum

  

NOUN

/ˈmæksəməm/

Tối đa là nhiều nhất, không thể nhiều hơn được nữa.

Ví dụ

1.

Trường có tối đa 32 học sinh.

The school takes a maximum of 32 pupils.

2.

Bạn có thể mời tối đa 10 khách đến dự tiệc.

You may invite a maximum of 10 guests to the party.

Ghi chú

Cùng phân biệt minimum maximum nha!
- Tối thiểu (minimum) là ít nhất, không thể ít hơn được nữa.
- Tối đa (maximum) là nhiều nhất, không thể nhiều hơn được nữa.