VIETNAMESE

bằng tiếng mỹ

bằng tiếng anh mỹ

ENGLISH

in US English

  

NOUN

/ɪn ju ɛs ˈɪŋglɪʃ/

in american english

"Bằng tiếng Mỹ" có nghĩa là văn bản, bài báo, bài hát, sách vở,... được viết, soạn thảo trong tiếng Mỹ.

Ví dụ

1.

Kể từ ngày phát hành đầu tiên, cuốn sách đã được phát hành bằng tiếng Mỹ và dự định sẽ sớm được phát hành ở các ngôn ngữ và địa điểm khác.

As of the initial release date, the book was released in US English and was intended to shortly be released in other languages and locations.

2.

Nếu bạn thích viết ngày tháng bằng tiếng Mỹ, thường thì tháng sẽ viết trước ngày, sau đó là năm.

If you prefer to write the date in US English, usually the month comes before the day then followed by the year.

Ghi chú

Một số loại ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay:
- english (tiếng Anh)
- mandarin (tiếng Trung)
- french (tiếng Pháp)
- russian (tiếng Nga)
- spanish (tiếng Tây Ban Nha)
- portugese (tiếng Bồ Đào Nha)