VIETNAMESE

vi điều khiển

ENGLISH

micro-controller

  

NOUN

/ˈmaɪˌkroʊ-kənˈtroʊlər/

micro-controller unit (MCU)

Vi điều khiển giống như một máy tính được tích hợp trên một con chip và được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử.

Ví dụ

1.

Vi điều khiển là một máy vi tính nhỏ và chi phí thấp.

A micro-controller is a small and low-cost microcomputer.

2.

Trong thế giới ngày nay, vi điều khiển có mặt trong hầu hết các thiết bị mà chúng ta sử dụng ở nhà và nơi làm việc.

In today’s world, micro-controllers are present in most of the devices which we use at home and in work places.

Ghi chú

Tìm hiểu một số thuật ngữ lĩnh vực điện tử dưới đây nhé:
- hard drive: ổ cứng
- wireless router: bộ phát mạng không dây
- microchip: vi mạch
- microprocessor: bộ vi xử lý
- broadband internet: mạng băng thông rộng