VIETNAMESE

bằng cử nhân sư phạm

ENGLISH

bachelor's degree in pedagogy

  

NOUN

/ˈbæʧələrz dɪˈgri ɪn ˈpɛdəˌgoʊʤi/

Bằng cử nhân sư phạm là văn bằng dành những người theo học chuyên môn sư phạm tại các trường đại học có chuyên môn giảng dạy sư phạm và khi hoàn thành chương trình học tập được cấp bằng chứng minh quá trình học tập của cá nhân đó.

Ví dụ

1.

Cô lấy bằng cử nhân sư phạm vào năm 2019 và sau đó trở thành giáo viên tại một trường học nổi tiếng.

She obtained a bachelor's degree in pedagogy in 2019 and later on become a teacher at a well-known school.

2.

Tom đang cố gắng lấy bằng cử nhân sư phạm vì anh luôn muốn trở thành một giáo viên.

Tom is trying to get a bachelor's degree in pedagogy because he has always wanted to be a teacher.

Ghi chú

Cùng phân loại bằng cử nhân nha!
- Bachelor of Art (BA): Đối với bằng này được cấp cho những sinh viên tập trung vào các môn học các môn học như nhân văn, văn học, truyền thông, lịch sử, khoa học xã hội, tôn giáo, giáo dục, ngoại ngữ.
- Bachelor of Science (B.S): Đây là loại bằng cấp cho đối với sinh viên học trong chương trình giáo dục chuyên sâu đối với chuyên ngành của họ. Trong đó, sinh viên học đồng thời nghiên cứu với mức độ chuyên sâu và liên quan đến môn học về công nghệ, kỹ thuật, toán học, máy tính, điều dưỡng, hóa sinh, khoa học máy tính.
- Bachelor of Fine Art (BFA): tương tự như bằng Bachelor of Science (B.S) thì loại bằng này cũng chủ yếu đào tạo các chuyên ngành chính hơn bằng Bachelor of Art (BA). Trong đó, loại bằng này chủ yếu đào tạo các môn học về nghệ thuật như điêu khắc, hát, nhảy, diễn xuất,…