VIETNAMESE

học khối a

ENGLISH

study in Block A

  

NOUN

/ˈstʌdi ɪn blɑk eɪ/

Học khối A là học theo khối thi bao gồm các chuyên ngành về khoa học, kỹ thuật, giáo dục, công nghệ...

Ví dụ

1.

Nhiều bạn trẻ thường nghĩ học khối A rất khó.

Many young people often think that studying in block A is very difficult.

2.

Học khối A có rất nhiều lựa chọn định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

Studying in Block A has a lot of career orientation options for yourself.

Ghi chú

Cùng tìm hiểu thêm về các khối thi đại học (college entrance exam block) trong nền giáo dục Việt Nam nha!
- Block A: khối A: Math (toán), Physics (Lý), Chemistry (Hoá)
- Block A1: khối A1: Math (toán), Physics (Lý), English (Anh)
- Block B: khối B: Math (toán), Chemistry (Hoá), Biology (Sinh)
- Block C: khối C: Literature (Ngữ văn), History (Lịch sử), Geography (Địa lý)
- Block D: khối D: Literature (Ngữ văn), Math (toán), English (Anh)