VIETNAMESE

lớp chuyên văn

ENGLISH

literature specialized class

  

NOUN

/ˈlɪtərəʧər ˈspɛʃəˌlaɪzd klæs/

Lớp chuyên văn là hình thức tổ chức dạy học nhằm tập trung việc đào tạo những học sinh có năng khiếu về môn ngữ văn để phát hiện nhân tài của đất nước thông qua các giáo trình chuyên sâu và nâng cao.

Ví dụ

1.

Lớp chuyên Văn đạt giải Nhất cuộc thi múa toàn trường năm nay.

The literature specialized class holds the 1st prize in the school dancing competition this year.

2.

Thảo, 1 học sinh lớp chuyên Văn, năm ngoái đã đoạt giải trong cuộc thi piano.

Thao, a student from the literature specialized class, won the piano contest last year.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trường, lớp chuyên:
- specialized class (lớp chuyên)
- specialized school/ high school for the gifted (trường chuyên)
- national exam for excellent students (kỳ thi học sinh giỏi quốc gia)
- cram (nhồi nhét kiến thức)
- learn by heart/ memorize (học thuộc)
- gifted student/ pupil (học sinh năng khiếu, học sinh chuyên)
- prize (giải)