VIETNAMESE

điểm khuyến khích

ENGLISH

incentive point

  
NOUN

/ɪnˈsɛntɪv pɔɪnt/

Điểm khuyến khích là điểm dành cho những bạn thí sinh có tham gia các cuộc thi và hoạt động rèn luyện theo quy định của Bộ Giáo dục tổ chức phân theo diện tốt nghiệp, đạt được thành tích nổi bật.

Ví dụ

1.

Học sinh có chứng chỉ tiếng anh sẽ được cộng điểm khuyến khích trong diện xét tốt nghiệp.

Students with English certificates will be awarded incentive points in graduation.

2.

Học sinh đạt thứ hạng cao trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia sẽ được cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tuyển sinh Đại học.

Students with a high rank in the National Excellent Student exam will be awarded incentive points in the University entrance exam.

Ghi chú

Hai loại điểm được cộng vào trong diện xét tốt nghiệp (graduation range) là:

- priority point (điểm ưu tiên)

- incentive point (điểm khuyến khích)