VIETNAMESE

xóa phông

làm mờ hậu cảnh

ENGLISH

blur the background

  

NOUN

/blɜr ðə ˈbækˌgraʊnd/

Xóa phông hay còn được gọi nôm na là làm mờ hậu cảnh là một kĩ thuật chụp ảnh giúp làm mở phía sau của chủ thể, tạo nên một bức ảnh có chiều sâu rõ ràng với phía trước và sau chủ thể chụp.

Ví dụ

1.

Điện thoại thông minh Pixel 2 có thể phát hiện đường viền của chủ thể và xóa phông.

The Pixel 2 smartphone is able to detect the outline of a subject and blur the background.

2.

Galaxy S5 được bổ sung khả năng xóa phông khi chụp ảnh.

Galaxy S5 was added the ability to blur the background when taking pictures.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến việc chụp ảnh:
- backlighting (chụp ngược sáng)
- automatic exposure (phơi sáng tự động)
- ambient light (ánh sáng tự nhiên)
- angle (góc chụp ảnh)
- composition (bố cục ảnh)
- contrast (độ tương phản)