VIETNAMESE

vòi chữa cháy

vòi cứu hỏa

ENGLISH

fire hose

  

NOUN

/ˈfaɪər hoʊz/

Vòi chữa cháy là một loại ống chịu được áp suất cao được kiểm soát bằng một van đóng mở dùng để dẫn nước hoặc bọt chữa cháy để dập tắt các đám cháy.

Ví dụ

1.

Vòi chữa cháy cuối cùng được lấy một tuần sau đó khi ngọn lửa cuối cùng đã được dập tắt.

The last fire hose was picked up a week later when the fire was finally declared out.

2.

Những kẻ phá hoại đã mở vòi chữa cháy vào năm 2005, làm ngập toàn bộ tòa nhà.

Vandals opened a fire hose in 2005, flooding the entire building.

Ghi chú

Một số thiết bị khác được sử dụng trong phòng cháy, chữa cháy bao gồm:
- fire extinguisher: bình cứu hỏa
- sprinkler: vòi phun nước
- smoke alarm: báo động khói
- fire hydrant: vòi chữa cháy