VIETNAMESE

tinh bột

ENGLISH

starch

  

NOUN

/stɑrʧ/

Tinh bột là một polysacarit carbohydrate chứa hỗn hợp amyloza và amylopectin.

Ví dụ

1.

Tinh bột có trong đường thực vật tự nhiên được thu hoạch và sau đó đường được lên men thành axit lactic.

The starch stored in natural plant sugars is harvested and then the sugar is fermented into lactic acid.

2.

Ba loại carbohydrate phức hợp có tầm quan trọng về mặt dinh dưỡng là chất xơ, tinh bột và glycogen.

The three types of complex carbohydrates of nutritional importance are fiber, starch, and glycogen.

Ghi chú

Một số các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể:
- chất đạm: protein
- chất xơ: fibre
- chất béo: fat