VIETNAMESE

vé khứ hồi

ENGLISH

return ticket

  

NOUN

/rɪˈtɜrn ˈtɪkət/

round-trip ticket

Vé khứ hồi là loại vé vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa 2 chiều thay cho 2 vé là vé “đi đến” và vé “trở về”.

Ví dụ

1.

Vé khứ hồi của bạn có hiệu lực trong ba tháng.

Your return ticket is valid for three months.

2.

Mua vé khứ hồi thường rẻ hơn mua hai vé lẻ.

It's usually cheaper to buy a return ticket than two singles.

Ghi chú

Ngược lại với vé khứ hồi (return ticket) là loại vé 2 chiều, chúng ta cũng có loại vé 1 chiều với tên tiếng Anh là one-way ticket hoặc single ticket.