VIETNAMESE

cuộc thi nấu ăn

ENGLISH

cooking contest

  

NOUN

/ˈkʊkɪŋ ˈkɑntɛst/

cook-off

Cuộc thi nấu ăn là cuộc thi để tìm ra món ăn của người làm bếp nào là ngon nhất.

Ví dụ

1.

Hãy ngồi vào chỗ của bạn cho phần thi cuối cùng của cuộc thi nấu ăn.

Take your seats for the last course of the cooking contest.

2.

Tôi sẽ đăng các công thức nấu ăn sáng tạo, những câu chuyện về cuộc phiêu lưu trong cuộc thi nấu ăn của tôi và viết về cốt truyện của các công thức nấu ăn: Gốc rễ của Công thức.

I'll be posting creative recipes, stories of my cooking contest adventures and writing about the backstory of recipes: the Recipe Roots

Ghi chú

Một số cuộc thi:
- academic competition (cuộc thi học thuật)
- speaking contest (cuộc thi hùng biện)
- cooking contest (cuộc thi nấu ăn)
- elegant students contest (cuộc thi học sinh thanh lịch)
- sports competition (cuộc thi thể dục)
- letters and arts contest (cuộc thi văn nghệ)
- drawing competition (cuộc thi vẽ tranh)
- learning competition (cuộc thi tìm hiểu)
- handwriting contest (cuộc thi viết chữ đẹp)