VIETNAMESE

câu hỏi mẹo

ENGLISH

trick question

  

NOUN

/trɪk ˈkwɛsʧən/

Câu hỏi mẹo là một câu hỏi có vẻ dễ trả lời nhưng thực chất có độ khó tiềm ẩn, được thiết kế để đánh lừa người trả lời.

Ví dụ

1.

Đó chỉ là một câu hỏi mẹo.

It was purely a trick question.

2.

Tôi khá chắc chắn rằng đó chỉ là một loại câu hỏi mẹo.

I am quite sure that that is some sort of trick question.

Ghi chú

Phân biệt giữa tricky questiontrick question:
- tricky question: nghĩa là câu hỏi khó, rắc rối. Ở đây, tricky=tough=difficult.
VD: How effective are the various types of medication in treating elementary students with ADHD?
- trick question: câu hỏi mang tính đánh lừa. Ở đây, trick là mánh khóe, thủ thuật, kĩ xảo.
VD: What is always coming but never arrives? (Answer: Tomorrow)