VIETNAMESE

văn hóa doanh nghiệp

văn hóa tổ chức, văn hóa công ty

ENGLISH

corporate culture

  

NOUN

/ˈkɔrpərət ˈkʌlʧər/

business culture, organizational culture, company culture

Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị, niềm tin, hình thức mà mọi người trong doanh nghiệp cùng công nhận và suy nghĩ, nói, hành động như một thói quen, giống như đời sống tinh thần và tính cách của một con người.

Ví dụ

1.

Văn hóa doanh nghiệp là vốn vật chất quý giá nhất và là một trong những yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Corporate culture is the most valuable immaterial capital and is one of the inherent factors to influence the corporate development.

2.

Làm thế nào để xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp độc đáo và hấp dẫn là điều quá khó đối với lãnh đạo của nhiều công ty.

How to build a unique and attractable corporate culture is so hard for the leaders of many companies.

Ghi chú

Những yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp (corporate culture) đó là:
- compensation: khoản bồi thường
- standards & policies: tiêu chuẩn & chính sách
- environment & atmosphere: môi trường và không khí làm việc
- leadership: ban lãnh đạo
- organization: cách tổ chức