VIETNAMESE

trung tâm tiếng anh

trung tâm anh ngữ

ENGLISH

english center

  

NOUN

/ˈɪŋglɪʃ ˈsɛntər/

Trung tâm tiếng anh là các trung tâm cung cấp dịch vụ giảng dạy tiếng anh.

Ví dụ

1.

Hiện anh đang làm trợ giảng tại Trung tâm tiếng Anh DOL.

He is currently working as a teaching assistant at DOL English Center.

2.

Trung tâm tiếng anh DOL cam kết mang đến môi trường học tiếng anh tốt nhất cho các học viên.

DOL English center commits to bring the best English learning environment for the students.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trung tâm dạy học:
- teacher (giáo viên/ giảng viên)
- teaching assistant (trợ giảng)
- curriculum (chương trình học )
- tuition fees (học phí )
- academic transcript/ grading schedule/ results certificate (bảng điểm)
- certificate/ qualification (bằng, chứng chỉ/ bằng cấp)