VIETNAMESE

câu lạc bộ từ thiện

ENGLISH

charity club

  

NOUN

/ˈʧɛrɪti klʌb/

Câu lạc bộ từ thiện là một nhóm cá nhân/tổ chức xã hội mong muốn được sinh hoạt và tổ chức các hoạt động liên quan đến từ thiện.

Ví dụ

1.

Câu lạc bộ từ thiện được thành lập vào năm 1989 và là một trong những câu lạc bộ lâu đời nhất và được yêu mến nhất của Trường Quốc tế Copenhagen.

Charity Club was founded in 1989 and serves as one of Copenhagen International School's oldest and most cherished clubs.

2.

Mục tiêu của Câu lạc bộ Từ thiện là tạo ra tầm ảnh hưởng lớn, bất kể quy mô của dự án.

The Charity Club's goal is to create a big impact, regardless of the size of the project.

Ghi chú

Một số câu lạc bộ trường học phổ biến:
- foreign language club: câu lạc bộ ngoại ngữ
- film club: câu lạc bộ phim ảnh
- photography club: câu lạc bộ nhiếp ảnh
- drama club: câu lạc bộ kịch
- cookery club: câu lạc bộ nấu ăn
- investment club: câu lạc bộ đầu tư
- dance club: câu lạc bộ nhảy