VIETNAMESE

trưởng phòng tổng hợp

trưởng phòng hành chính tổng hợp

ENGLISH

general administration manager

  

NOUN

/ˈʤɛnərəl ædˌmɪnɪˈstreɪʃən ˈmænəʤər/

Trưởng phòng tổng hợp là người phụ trách mảng hành chính trong doanh nghiệp bao gồm các vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ, chế độ, chính sách, cách thiết lập và quản lý các biểu mẫu lưu hành trong doanh nghiệp,…

Ví dụ

1.

Công việc của trưởng phòng tổng hợp trong các công ty, doanh nghiệp cũng khá giống nhau.

The job of the general administration manager in companies and enterprises is also quite similar.

2.

Để trở thành một trưởng phòng tổng hợp cần phải có lượng kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực hành chính nhân sự, văn phòng, đối nội, đối ngoại, môi trường làm việc… và cách để tổ chức các hoạt động cho công ty.

To become a general administration manager, it is necessary to have extensive knowledge in the fields of administration and personnel, office, internal, external, working environment... and how to organize activities for company.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trưởng phòng marketing:
- supervisor (người giám sát)
- team leader (trưởng nhóm)
- collaborator (cộng tác viên)
- secretary (thư kí)