VIETNAMESE

trưởng nhóm kinh doanh

ENGLISH

business team leader

  

NOUN

/ˈbɪznəs tim ˈlidər/

Trưởng nhóm kinh doanh có nghĩa vụ quản lý và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trong nhóm, từ đảm bảo đội nhóm hoàn thành và vượt chỉ tiêu doanh số đã được giao cho tới quản lý hành chính, đào tạo nội bộ đội ngũ nhân viên trong team, tuyển dụng và đào tạo các nhân viên mới..., thường xuyên kiểm tra báo cáo về doanh thu và tình hình kinh doanh của các điểm bán, đại lý bán, cửa hàng, ... mình phụ trách để kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Ngoài ra, trưởng nhóm kinh doanh còn có nhiệm vụ gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi và đám phán với đối tác kinh doanh tiềm năng mới và những khách hàng truyền thống để củng cố và mở rộng thị trưởng, tăng doanh số cho nhóm.

Ví dụ

1.

Trưởng nhóm kinh doanh giám sát hoạt động của các thành viên trong nhóm và dẫn dắt họ đạt được các mục tiêu của dự án.

A business team leader oversees the activities of team members and leads them to reach project goals.

2.

Các trưởng nhóm kinh doanh thường có ít nhất bằng cử nhân về quản lý kinh doanh, tài chính, kế toán và các lĩnh vực khác liên quan đến kinh doanh.

Business team leaders typically have at least a bachelor's degree in business management, finance, accounting, and other business-related fields.

Ghi chú

Cùng phân biệt leader (trưởng nhóm) và manager (người quản lý) nha!
- Người quản lý (manager) sẽ tập trung vào việc lập kế hoạch, tổ chức và điều phối các nguồn lực để quản lý các nhiệm vụ và mang lại kết quả.
- Trưởng nhóm (leader) sẽ truyền cảm hứng, động lực và ảnh hưởng đến những người trong nhóm mình, điều này sẽ thúc đẩy mọi người đạt được mục tiêu và mục tiêu của họ trong khi hướng tới bức tranh toàn cảnh hơn.