VIETNAMESE

bằng chính quy

ENGLISH

formal degree

  

NOUN

/ˈfɔrməl dɪˈgri/

Bằng chính quy là loại văn bằng được cấp cho học viên, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo hệ chính quy.

Ví dụ

1.

Trong suốt những năm 1940, Hoa Kỳ không có chương trình nào cung cấp bằng chính quy về tâm lý học lâm sàng.

During the 1940s, the United States had no programs that offered a formal degree in clinical psychology.

2.

Bạn vẫn được tham gia ứng tuyển ngay cả khi không có bằng chính quy.

You can apply for the job even if you do not have a formal degree.

Ghi chú

Cùng phân biệt đại học chính quy (formal university) và đại học không chính quy (non-formal university) nha!
- Đại học chính quy (formal university) là hệ đào tạo tập trung trên lớp, thường là buổi sáng hoặc buổi chiều. Sinh viên đều là những người đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia và trúng tuyển vào một trường đại học nào đó trong nguyện vọng đã đăng ký.
-Đại học hệ không chính quy (non-formal university) có thể là vừa làm vừa học (tại chức), từ xa, liên thông, liên kết...Trong đó, các lớp đào tạo không chính quy trình độ ĐH liên kết, đặt lớp tại trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) cấp tỉnh, trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), ĐH, CĐ hoặc trường của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội...