VIETNAMESE

trưởng nhóm tuyển dụng

ENGLISH

recruitment team leader

  

NOUN

/rəˈkrutmənt tim ˈlidər/

Trưởng nhóm tuyển dụng sẽ là người thực hiện bao quát các công việc có liên quan đến tuyển dụng cụ thể như việc lập và triển khai các kế hoạch tuyển dụng đến nhân viên trong bộ phận, phối kết hợp với các bộ phận khác về tình hình nguồn nhân lực để thực hiện vai trò là người quản lý số lượng nhân lực cần tuyển dụng trong công ty.

Ví dụ

1.

Với hơn 3 năm kinh nghiệm, tôi đang tìm kiếm vị trí trưởng nhóm tuyển dụng tại một công ty có tiếng.

With more than 3 years of experience, I am seeking for the position of a recruitment team leader in a well known company.

2.

Anh hiện là trưởng nhóm tuyển dụng trẻ nhất của Công ty Fado.

He is currently the youngest recruitment team leader of the Fado Company.

Ghi chú

Cùng phân biệt leader (trưởng nhóm) và manager (người quản lý) nha!
- Người quản lý (manager) sẽ tập trung vào việc lập kế hoạch, tổ chức và điều phối các nguồn lực để quản lý các nhiệm vụ và mang lại kết quả.
- Trưởng nhóm (leader) sẽ truyền cảm hứng, động lực và ảnh hưởng đến những người trong nhóm mình, điều này sẽ thúc đẩy mọi người đạt được mục tiêu và mục tiêu của họ trong khi hướng tới bức tranh toàn cảnh hơn.