VIETNAMESE
thuốc giảm đau
ENGLISH
painkiller
NOUN
/ˈpeɪnˌkɪlər/
pain reliever
Thuốc giảm đau là một loại dược phẩm được sử dụng với mục đích giúp người bệnh giảm bớt những cơn đau do bệnh mang lại.
Ví dụ
1.
Thuốc giảm đau mang lại hiệu quả rõ rệt cho người dùng, nó có thể không hoàn chấm dứt cơn đau nhưng lại giúp bạn vơi bớt phần nào và cảm thấy thoải mái.
Painkillers bring a noticeable effect to the user, it may not completely stop the pain, but it will help you to feel some relief and feel comfortable.
2.
Thuốc giảm đau có hiệu quả nhưng không phải trong trường hợp nào chúng ta cũng nên sử dụng chúng.
Painkillers are effective, but we should not use them in all cases.
Ghi chú
Thuốc giảm đau (painkiller) là một loại dược phẩm (medicine) được sử dụng với mục đích giúp người bệnh (patients) giảm bớt những cơn đau do bệnh (disease) mang lại.