VIETNAMESE

câu lạc bộ văn nghệ

ENGLISH

art club

  

NOUN

/ɑrt klʌb/

Câu lạc bộ văn nghệ là một nhóm cá nhân/tổ chức có chung sở thích, hứng thú hoặc mong muốn phát triển về văn hóa, nghệ thuật như văn học, hội họa, điêu khắc, âm nhạc,..., thường xuyên sinh hoạt, tổ chức hoạt động về lĩnh vực này.

Ví dụ

1.

Câu lạc bộ văn nghệ tập hợp các sinh viên theo đuổi nghệ thuật trong khuôn khổ trường và khu vực.

Art club is a group of students that pursue artistic endeavors around the school and in the area.

2.

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho các thành viên câu lạc bộ nghệ thuật cơ hội thể hiện bản thân thông qua việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.

Our mission is to provide art club members with opportunities to express themselves through the creation of artworks.

Ghi chú

Một số câu lạc bộ trường học phổ biến:
- foreign language club: câu lạc bộ ngoại ngữ
- film club: câu lạc bộ phim ảnh
- photography club: câu lạc bộ nhiếp ảnh
- drama club: câu lạc bộ kịch
- cookery club: câu lạc bộ nấu ăn
- investment club: câu lạc bộ đầu tư
- dance club: câu lạc bộ nhảy