VIETNAMESE

xâm phạm

ENGLISH

trespass

  

NOUN

/ˈtrɛˌspæs/

Xâm phạm là động đến quyền lợi hoặc tài sản (đất đai) của người khác.

Ví dụ

1.

Tôi không nhận ra mình đang xâm phạm đất của họ.

I didn’t realize I was trespassing on their land.

2.

Đừng bao giờ xâm phạm quyền của người khác.

Never trespass upon another's rights.

Ghi chú

Một số vi phạm pháp luật liên quan đến tài sản khác:
- burglary: ăn trộm
- arson: đốt phá
- vandalism: phá hoại
- theft: trộm cắp