VIETNAMESE

câu hỏi mở

ENGLISH

open-ended question

  

NOUN

/ˈoʊpən-ˈɛndəd ˈkwɛsʧən/

Câu hỏi mở là câu hỏi được thiết kế để người trả lời không thể trả lời Có/Không, mà thay vào đó phải là một câu trả lời dài và đầy đủ.

Ví dụ

1.

Các câu hỏi mở gợi mở cho sự bắt đầu của một cuộc trò chuyện dài hơn.

Open-ended questions prompt the beginning of a longer conversation.

2.

Một câu hỏi mở cho phép khán giả trả lời câu hỏi dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm của họ.

An open-ended question allows the audience to respond to the question based on their understanding and experience.

Ghi chú

Trái ngược với open-ended question (câu hỏi mở) khuyến khích người được hỏi trả lời một cách tự do, chúng ta có close-ended question (câu hỏi đóng). Câu hỏi đóng đã có sẵn một số đáp án do người đặt câu hỏi đưa ra, thường là Có/Không.
VD về câu hỏi mở: What are your thoughts on abortion laws?
VD về câu hỏi đóng: Are you single or married?