VIETNAMESE

bằng tiếng anh

ENGLISH

in English

  

NOUN

/ɪn ˈɪŋglɪʃ/

"Bằng tiếng Anh" có nghĩa là văn bản, bài báo, bài hát, sách vở,... được viết, soạn thảo trong tiếng Anh.

Ví dụ

1.

Xin lưu ý rằng chương trình này được dạy bằng tiếng Anh.

Please note that this program is taught in english.

2.

Nếu bạn không có đủ tiếng Anh để hiểu tin tức, hoàn toàn hãy thử đọc hoặc nghe nó bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn trước rồi nghe hoặc đọc lại bằng tiếng Anh.

If you don't have enough English to understand the news completely try reading or listening to it in your native language first and then listening to it or reading it again in English.

Ghi chú

Một số loại ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay:
- english (tiếng Anh)
- mandarin (tiếng Trung)
- french (tiếng Pháp)
- russian (tiếng Nga)
- spanish (tiếng Tây Ban Nha)
- portugese (tiếng Bồ Đào Nha)