VIETNAMESE

tử thần

thần chết

ENGLISH

Grim Reaper

  

NOUN

/grɪm ˈripər/

Death

Tử thần là một hiện thân của cái chết.

Ví dụ

1.

Tay cô ấy run lên khi cô ấy đứng đó thảo luận về cái chết của chính mình với một sinh vật giống như tử chết.

Her hands shook as she stood there discussing her own death with a creature that resembled the Grim Reaper.

2.

Tài xế xe buýt và người đàn ông đã nhanh chóng cởi quần áo để tiết lộ rằng họ thực chất là một con quỷ đỏ rực và tử thần.

The bus driver and the man were quickly undressing to reveal that they were in fact a flaming red devil and the Grim Reaper.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến tử thần:
- scythe (lưỡi hái)
- death (cái chết)
- cloak (áo choàng)
- skeleton (bộ xương)