VIETNAMESE

câu lạc bộ truyền thông

ENGLISH

communications club

  

NOUN

/kəmˌjunəˈkeɪʃənz klʌb/

Câu lạc bộ truyền thông là một nhóm cá nhân/tổ chức xã hội có sở thích, hứng thú hoặc mong muốn phát triển trong lĩnh vực truyền thông thường xuyên sinh hoạt, tổ chức hoạt động về lĩnh vực này.

Ví dụ

1.

Câu lạc bộ Truyền thông Đại học North South là thiên đường biểu dương nghệ thuật giao tiếp bằng lời nói và văn học.

North South University Communications Club is a haven to celebrate the art of literary and verbal communication.

2.

Câu lạc bộ Truyền thông cung cấp cho các thành viên kinh nghiệm thực tế về phát thanh truyền hình và thuyết trình trước đám đông.

The Communications Club provides members with practical experience in television broadcasting and public speaking.

Ghi chú

Một số câu lạc bộ trường học phổ biến:
- foreign language club: câu lạc bộ ngoại ngữ
- film club: câu lạc bộ phim ảnh
- photography club: câu lạc bộ nhiếp ảnh
- drama club: câu lạc bộ kịch
- cookery club: câu lạc bộ nấu ăn
- investment club: câu lạc bộ đầu tư
- dance club: câu lạc bộ nhảy