VIETNAMESE

anh văn giao tiếp

ENGLISH

conversational english

  

NOUN

/ˌkɑnvərˈseɪʃənəl ˈɪŋglɪʃ/

Anh văn giao tiếp là loại anh văn dùng để nghe, nói, giao tiếp với nhau trong cuộc sống thường nhật.

Ví dụ

1.

Khóa học chủ yếu được định dạng xoay quanh thực hành Anh văn giao tiếp.

The course is principally formatted around Conversational English practice.

2.

Tôi đề xuất xem TV bằng tiếng Anh nhiều nhất có thể với phụ đề tiếng Anh và bạn sẽ biết tiếng Anh giao tiếp ngay lập tức.

I propose looking at as much TV as you can in English with English subtitles and you will know conversational English instantly.

Ghi chú

Cùng phân biệt anh văn học thuật (academic english) với anh văn giao tiếp (conversational english) nha!
- Anh văn giao tiếp (conversational english) là loại anh văn đơn giản, thân mật, được dùng hằng ngày trong các cuộc nói chuyện với các thành viên trong gia đình, bạn bè, có thể dùng tiếng lóng khi giao tiếp. Các câu không cần thiết phải tuân theo các quy ước ngữ pháp.
- Anh văn học thuật (academic english) là loại anh văn rất đúng luật lệ, với nhiều từ vựng, cách thức diễn đạt phức tạp hơn. Thường dùng trong các môi trường học thuật hoặc môi trường làm việc chuyên nghiệp. Anh văn học thuật không sử dụng tiếng lóng. Các câu chữ cần phải tuân theo các quy ước ngữ pháp.