VIETNAMESE

xây dựng cầu đường

ENGLISH

bridge and road construction

  

NOUN

/brɪʤ ænd roʊd kənˈstrʌkʃən/

Xây dựng cầu đường là một trong những ngành thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, chuyên về thiết kế, thi công, quản lý và khai thác các công trình giao thông phục vụ đời sống.

Ví dụ

1.

Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường dạy thiết kế và xây dựng các cây cầu, đường cao tốc và đường hầm hiện đại.

The Road & Bridge Construction major teaches the design and construction of modern bridges, highways and tunnels.

2.

Hầu hết chủ đầu tư cho các dự án xây dựng cầu đường là chính phủ.

Most of the investors for road and bridge construction projects are the government.

Ghi chú

Một số thuật ngữ chuyên ngành xây dựng cầu đường:
- topographic survey drawing: bản vẽ khảo sát địa hình
- construction site: công trình xây dựng
- construction project owner: chủ đầu tư
- soil testing: thí nghiệm đất
- full-scale detail drawing: bản vẽ chi tiết theo kích thước thật