VIETNAMESE

kỳ thi trung học phổ thông

kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, kỳ thi thpt quốc gia, kỳ thi thpt, kỳ thi quốc gia, kỳ thi thptqg

ENGLISH

national high school exam

  
NOUN

/ˈnæʃənəl haɪ skul ɪgˈzæm/

Kỳ thi trung học phổ thông là kỳ thi xét cho thí sinh hai nguyện vọng: tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng, nhằm giảm bớt tình trạng luyện thi, học tủ, học lệch và giảm bớt chi phí.

Ví dụ

1.

Để tham dự kỳ thi trung học phổ thông, thí sinh phải thi ít nhất 4 bài thi gồm 3 bài thi độc lập bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

To participate in the national high school exam, candidates must take at least 4 exams, including 3 compulsory independent tests, namely Mathematics, Literature, and Foreign Languages ​​and a combined exam: Natural Science and Social Science.

2.

Kỳ thi trung học phổ thông là kỳ thi quan trọng trong cuộc đời nhiều người.

The national high school exam is an important exam in many people's life.

Ghi chú

Một số loại kỳ thi:

- university extrance exam (kỳ thi đại học)

- transition exam (kỳ thi chuyển cấp)

- national excellent student exam (kỳ thi học sinh giỏi quốc gia)

- excellent student exam (kỳ thi học sinh giỏi)

- national high school exam (kỳ thi trung học phổ thông quốc gia)

- high school graduation exam (kỳ thi tốt nghiệp thpt)

- entrance exam (kỳ thi đầu vào)

- competency assessment exam (kỳ thi đánh giá năng lực)

- semester exam (kỳ thi học kỳ)

- end semester exam (kỳ thi cuối kỳ)

- high school entrance exam (kỳ thi cấp ba)

- entrance exam (kỳ thi đầu vào)