VIETNAMESE

điểm hệ 4

thang điểm 4

ENGLISH

4-point scale

  

NOUN

/fɔr-pɔɪnt skeɪl/

Điểm hệ 4 được dùng để tính điểm gpa học kỳ, năm học và điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của sinh viên bậc cao đẳng/ đại học áp dụng phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Ví dụ

1.

Thông thường, GPA được tính theo điểm hệ 4.

Usually, GPA is calculated on a 4-point scale.

2.

Bạn phải có điểm trung bình ít nhất là 2,64 trên thang điểm hệ 4.

You should have a GPA of at least 2.64 on a 4-point scale.

Ghi chú

Cùng phân biệt point, mark, score và grade nha!
- mark: số điểm đạt được trong một bài kiểm tra hay bài tập, được biểu thị bằng chữ số, chữ cái hoặc đơn vị phần trăm.
- grade: số điểm đạt được trong một bài thi, được biểu thị bằng số, chữ cái hoặc đơn vị phần trăm, dùng để đánh giá cấp độ thành tích tổng thể một khoá học.
- score: số điểm đạt được trong một bài kiểm tra hoặc trận đấu, là tỉ số chung cuộc của một cuộc thi đấu, thể hiện bằng số.
- point: mỗi đơn vị điểm được thêm vào mỗi khi trả lời đúng một câu hỏi hay ghi bàn, thể hiện bằng số.