VIETNAMESE

anh văn thương mại

tiếng anh thương mại

ENGLISH

business english

  

NOUN

/ˈbɪznəs ˈɪŋglɪʃ/

Anh văn thương mại là một nhánh của chuyên ngành ngôn ngữ Anh của một số trường đại học, cao đẳng. Ngành này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quát về tiếng Anh, các kỹ năng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp trong thương mại, kinh doanh. Cụ thể là, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức chuyên ngành kinh tế, thương mại và các vấn đề liên quan đến các chuyên ngành này.

Ví dụ

1.

Khóa học Anh văn thương mại được tổ chức khoa học và bài bản.

The Business English course is held scientifically and methodically.

2.

Chương trình này giúp bạn cải thiện Anh văn thương mại, rất quan trọng khi làm việc trong các doanh nghiệp quốc tế.

This program helps you to improve your business English which is crucial when working in international enterprises.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến anh văn thương mại:
- cybermarketing (tiếp thị ảo)
- microcommerce (vi thương mại)
- electronic broker (e-broker) (nhà môi giới điện tử)
- electronic distributor (nhà phân phối điện tử)
- encryption (mã hóa)
- e-enterprise (doanh nghiệp điện tử)
- joint venture company (công ty liên doanh)