VIETNAMESE

vượt mặt

ENGLISH

overtake

  

NOUN

/ˈoʊvərˌteɪk/

Vượt mặt là đuổi kịp và vượt qua ai đó/thứ gì đó.

Ví dụ

1.

Tôi đã tăng tốc để vượt mặt chiếc xe buýt.

I accelerated to overtake the bus.

2.

Doanh thu bên Mỹ của chúng ta đã vượt mặt châu Âu.

Our US sales have now overtaken our sales in Europe.

Ghi chú

Phân biệt giữa overtake catch up:
Trong khi overtake mang nghĩa là vượt qua và làm tốt hơn sau khi đuổi kịp, catch up chỉ có nghĩa là đuổi kịp và không nhất thiết phải vượt qua.