VIETNAMESE

bằng a vi tính

chứng chỉ a tin học, bằng a vi tính, chứng chỉ a vi tính

ENGLISH

informatics certificate level A

  

NOUN

/ˌɪnfərˈmætɪks sərˈtɪfɪkət ˈlɛvəl eɪ/

Bằng a vi tính là bằng quốc gia được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo tại Việt Nam. Loại bằng này được sử dụng nhiều nhất cho các công chức, viên chức. Đây là bằng tin học cơ bản theo quy định cũ nhằm công nhận người học có những thao tác tin học cơ bản nhất. Gồm có các nội dung: Microsoft Word, Microsoft Windows.

Ví dụ

1.

Phương chưa từng có bằng A vi tính hay bằng B tin học.

Phuong never got an informatics certificate level A or level B.

2.

Sau 6 tháng tập trung nỗ lực, cuối cùng Thành đã có được bằng A vi tính.

After a concentrated six-month effort, Thanh eventually got the informatics certificates level A.

Ghi chú

Cùng phân biệt bằng a vi tính (informatics certificate level A) và bằng b tin học (informatics certificate level B) nha!
- Bằng A vi tính (informatics certificate level A) kiểm tra khả năng sử dụng máy tính hệ điều hành windows của thí sinh và sự hiểu biết về công cụ Word, Excel, Powerpoint.
- Bằng B tin học (informatics certificate level B) được chia ra thành các hạng mục nhỏ hơn như tin học văn phòng, tin học kế toán, tin học quản lý với những yêu cầu khác nhau. Cụ thể như sau:
+ Tin học B văn phòng kiểm tra mức độ thành thạo các kỹ năng soạn thảo văn bản, xử lý trước khi in nâng cao, kỹ thuật xử lý Excel nâng cao, tạo hiệu ứng, âm thanh, hình ảnh, phim minh họa trên Power point, khai thác thông tin an toàn trên internet.
+ Tin học B quản lý kiểm tra cách làm việc với phần mềm Ms. Access, khả năng xây dựng, truy vấn, rút trích… cơ sở dữ liệu, tạo dựng biểu đồ, form, xây dựng các điều khiển control thành thạo để phục vụ cho công tác quản lý.
+ Tin học B kế toán trang bị kỹ năng chuyên về Excel như phương pháp, kỹ thuật tổ chức dữ liệu, thiết lập sổ sách, chứng từ, báo cáo, cách sử dụng một số công cụ kế toán trong doanh nghiệp.
Vì thế nên nếu bằng A thể hiện những trình độ cơ bản nhất thì bằng B có phần đòi hỏi cao hơn, từ bộ môn đào tạo nhiều hơn kèm theo đó sẽ là các kỹ năng phát triển hơn