VIETNAMESE

van xả đáy

van xả cặn

ENGLISH

bottom discharge valve

  

NOUN

/ˈbɑtəm dɪsˈʧɑrʤ vælv/

tank bottom valve

Van xả đáy hay còn được gọi là van xả cặn là một thiết bị được dùng để lọc bỏ các tạp chất trong dòng chảy của các đường ống dẫn.

Ví dụ

1.

Van xả đáy được đặt ở đáy thùng bơm ngay phía trên van đứng.

A bottom discharge valve is located on the bottom of the pump barrel just above the standing valve.

2.

Van xả đáy vệ sinh có dạng hình nón giúp thoát nước ra khỏi bể.

The sanitary bottom discharge valve has a conical shape that makes it possible to drain the tank

Ghi chú

Một số lại van (valve) sử dụng trong nghiệp:
- globe valve: van vầu
- gate valve: van cổng
- butterfly valve: van bướm
- needle valve: van kim
- ball valve: van bi
- diaphgram valve: van màng