VIETNAMESE

bài luận văn

luận văn tốt nghiệp

ENGLISH

thesis

  

NOUN

/ˈθisəs/

graduate thesis

Bài luận văn là văn bản nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường Đại học về một chủ đề nào đó vào học kỳ cuối làm điều kiện tốt nghiệp ra trường. Khái niệm luận văn tốt nghiệp cũng tương đương với đồ án tốt nghiệp, nhưng luận văn mang tính chất nghiên cứu lý thuyết nhiều hơn – còn đồ án (dành cho khối ngành kỹ thuật, thiết kế…) chủ yếu là thực hành, có thể tạo thành 1 sản phẩm cụ thể.

Ví dụ

1.

Tôi đã làm bài luận văn về bộ nhớ bán dẫn.

I did my graduate thesis on semiconductor memory.

2.

Sau khi hoàn thành chương trình, những sinh viên chưa chuẩn bài luận văn thạc sĩ sẽ nhận được Chứng chỉ, còn những người đã chuẩn bị và bảo vệ sẽ nhận được bằng thạc sĩ về “Khoa học vật liệu nâng cao”.

After the program is completed, students who have not prepared their master's thesis will receive a Certificate, and those who prepared and defended it will receive a master's diploma in “Advanced Materials Science”.

Ghi chú

Cùng phân biệt essay (bài luận) với thesis (bài luận văn tốt nghiệp) nha!
- Bài luận văn tốt nghiệp (graduate thesis) là 1 bài làm dùng để nghiên cứu về một chủ đề, 1 nghiên cứu nào đó. Luận văn sẽ được giáo viên hướng dẫn yêu cầu các bạn tiến hành làm vào cuối khóa học để trình bày những kết quả nghiên cứu về chủ đề đã chọn. Sau khi bảo vệ xong thì bạn sẽ kết thúc khóa học và tốt nghiệp.
- Bài luận (essay) hay còn gọi là bài tiểu luận thường được coi là luận văn thu nhỏ hoặc bài tập lớn. Nhiều trường lớp coi tiểu luận là bài tập tổng hợp đủ thứ (bài tập tính toán + tự luận + cấu trúc gần như luận văn).